Oblasti výroby

Rozšíření strojového parku

Společnost MM LASER - KOVO s.r.o. realizuje projekt Rozšíření strojního vybavení společnosti MM LASER - KOVO s.r.o. (reg. Č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0020787), jehož cílem je  pořízení hydraulického ohraňovacího lisu včetně příslušenství.  Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.